Home Interview Strateški Fokus: Snaga Kompanije kroz snagu Pojedinca

Strateški Fokus: Snaga Kompanije kroz snagu Pojedinca

0
Dr Dragana Vujović Đermanović, poslovni mentor

Dragana je nedavno u Briselu nagrađena zvanjem: “Arhitekta sutrašnjice”. Ta titula znači da je Dragana jedna od 28 lidera Evrope i Centralne Azije, koja je dala doprinos u kreiranju bolje budućnosti regiona.

Šta čini kompaniju uspešnom, danas u vremenu u kojem se čak i formalni kriterijumi uspešnosti revidiraju?

Ponekad kažem da se korenite promene danas tako brzo događaju da ne stignu ni da puste korene. Nacije i geo-političke zajednice razmišljaju o tome kako da budu konkurentne, kompanije troše silno vreme i novac osmišljavajuči modele i proizvode kako bi bile konkurentnije, žurimo da nađemo svoje mesto i da se prilagodimo tom spinu događaja. Sve je to distrakcija i začarani krug. Ko je u samom srcu nacije, geo-političke zajednice i svake kompanije? Ko je to? To ste vi, ja, on i ona. To je pojedinac, on on je zaJEDNICA. Ta osoba – on i ona, istinska su osobenost svakog sistema. Umesto da se ubrzano prilagođavamo i razmišljamo o konkurentnosti, za početak bih preporučila da zaSTANEMO; da u drugom koraku osMOTRIMO sve(t) oko sebe; da potom sednemo i u miru pričamo sa čovekom koji čini našu naciju, našu zajednicu, našu kompaniju. Ali da taj ceo proces kreiranja istinske konkurentnosti započnemo od sebe – da sami zastanemo, da sami sebe osmotrimo, da sa sobom malo popričamo i zapitamo se ko smo i šta od sebe, svoje firme i sveta uopšte želimo.

To zvuči na izvestan način, filozofski. Kako kao poslovna savetnica i mentorka, u takvom pristupu pronalazite praktičnu primenu koja unapređuje poslovanje?

Na Ženskom ekonomskom forumu u Indiji i Americi sam predstavila poslovni pristup koji danas primenjuju brojne kompanija. Nazvala sam ga “Bee Business Approach” odnosno BBA. Taj praktični pristup baziran je upravo na onome o čemu smo maločas govorili – na čoveku kao meri sveta. BBA sagledava biznis iz šest uglova (poput heksagona saći u ekstremno produktivnoj zajednici pčela) tako što polazi od čoveka i razumevanja ljudske prirode (bilo zaposlenih bilo kupaca/potrošača/glasača). Potom se bavi organizacionom strukturom koja mora biti prilagođena potrebama i očekivanjima čoveka današnjice.

GROWTH GUIDE
Kao poslovni mentor i vodič kroz razvoj, posao mi je da izvučem najbolje iz menadžera, minimiziram nedostatke i unapredim performanse i motivaciju ljudi koji vode kompanije ili sektore. Bolji i efikasniji menadžeri – bolja i uspešnija kompanija.

Onda dolazimo i do proizvoda kao esencijalnog aspekta biznisa koji kada danas pravimo moramo ga kreirati za sutra jer današnja je sutrašnjica mnogo brža nego što je bila juče. Sledeći bitan deo modela su inovacije kao način razmišljanja gde u svakoj situaciju vidimo prilike i razmišljamo “van kutije” u suprotnom radimo kao i svi, a svega ionako ima previše da bismo uspeli i ostali uspešni. Na kraju su tu još i bogatstvo/profit koji se mora redefinisati – uz pomoć tehnologije se može zarađivati više za manje, a više deliti sa zaposlenima i zajednicom upravo zbog impakta tj. uticaja koji je i još jedan deo moje matrice i podrazumeva da svaki biznis treba da svojim poslovanjem ostvaruje pozitivan uticaj kako na zaposlene i potrošače, tako i na lokalnu zajednicu, akcionare, celu industriju i sveokupnu životnu sredinu. Na ovaj način sam pojednostavila neke od najznačajnijih aspekata ekonomije novog doba – cirkularne ekonomije bazirane na ekonomiji deljenja i ekonomiji dobra (ne dobara). Kada prilagodite biznis i organizacionu strukturu ljudima, proizvode sutrašnjici, uz inoviranje i brigu o blagostanju svih – a ne samo akcionara, vršite uticaj koji vas čini modernim biznisom koji će postati i ostati uspešan. Tako se gradi konkurentnost – iznutra: za čoveka, od čoveka i prema čoveku.

Kroz vaše mentorske “ruke” je prošlo preko hiljadu menadžera, lidera i preduzetnika, a i sami ste prošli zanimljiv put kroz korporaciju, privatni biznis, akademesku zajednicu radom na svojoj doktorskoj disertaciji. Iz vašeg bogatog iskustva, koje osobine smatrate esencijalnim za efikasno liderstvo u današnjem dinamičnom poslovnom okruženju?

Kompanije vode neki ljudi, ali jedva da imamo lidere na čelu kompanija. Nekoliko je ključnih stepenica na putu do održive liderske pozicije i podrazumevamo ih, neretko i preskačemo. Lider je, na prvom koraku svog razvoja, izuzetan zaposleni – osoba koja ispoljava duboko domensko znanje, radnu etiku i pristojnost konstantno tokom svoje karijere. Sledeći korak je pozicija menadžera – tj. osobe koja optimalno upravlja ljudima i procesima. Treći korak je mentorstvo jer su za rast potrebni ljudi. Mentor stvara nove sjajne ljude i menadžere. Koliko ćete brzo rasti ili skalirati svoj biznis (geografski ili produktno) u velikoj meri zavisi od toga koliko imate mentora u redovima svojih menadžera. Najinspirativniji od njih – prirodni su lideri. Ukoliko ste jedan od njih – već ste lider ili biste to morali postati. Ipak, malo je ljudi na čelu kompanija koji su za vreme aktivne karijere bili i izuzetni zaposleni, efikasni menadžeri, te mentori. Nema prečice. Put do vrha – do održive liderske pozicije, je postupan i na njemu moramo biti konzisteno dobri. Ukoliko nismo prošli sve korake nedostaju nam ključne veštine, možda i samopuzdanje, te se vođstvo pretvara u tiraniju, kompanijski stil u adhokratiju dok biznis preživljava umesto da prevazilazi sopstvene i društvene okvire. Mapirala sam set od deset ključnih osobina održivog liderstva, ali ako bih izdvojila samo jednu odlučila bih se za radoznalost. Rado znajte i radite ono što ste naučili. Imamo previše onih koji samo rade duboko uronjeni u ekspertizu, ali i onih koji uče i uče i time odlažu sam rad. Rado znaj, ali i što pre radi ono što spoznaš i saznaš. Možda je radoznalost ubila mačku, ali radoznalost sigurno kreira lavovski dobre lidere koji hrabro stvaraju bolji poslovni ambijent u svakoj industriji.

Fluktuacija kadrova je sve češći problem, kao i efektivnost i angažman zaposlenih na radnom mestu. Kako se nositi sa tim?

Moje je pitanje za sve nas – poznajemo li čoveka koga želimo da zadržimo i zašto onda mislimo da imamo pravo da kod nas ostane? Ljudi nisu sofe pa da na njih polažemo pravo. Ljudi su naši partneri koji s pravom negoduju ako ih ne vodimo časno. Motivisani i sposobni ljudi, efikasni su i angažovani. Mi retko kada uradimo sve što je do nas da održimo njihovu motivaciju i uvećamo njihove sposobnosti. Ako to ipak radimo, a oni žele da idu tako treba biti. Ne zadržavajte svoje ljude, zadžavajte fokus na njima. To je jedina tajna. Ljudi ne odlaze odjednom. Odlasku prethodi pad motivacije, razočarenje u vrednosti kompanije, nepravda, radna atmosfera, plata, te uslovi rada. Svi želimo produktivne i angažovane zaposlene, ali koliko stvarno znamo o tome šta ljude čini produktivnim. S obzirom na to da je produktivnost zaposlenog proizvod njegove motivacije i njegovih sposobnosti to bi morale biti naše tačke fokusa na ovu temu. Naši ljudi imaju više od jedne potrebe. Uglavnom smo fokusirani na osnovne, ali potreba za pripadanjem, za prepoznavanjem našeg značaja u organizaciji i potreba za samo-realizacijom kroz firmu u kojoj radimo, snažne su potrebe mnogih zaposlenih. Motivacijom se bavimo koristeći najbolje tehnike emocionalne inteligencije, a unapređenjem sposobnosti tako što detektujemo da li zaposleni ima sva potrebna znanja, alate, i adekvatnu poziciju u kompaniji. Sve što uočimo da je u disbalansu i otklonimo povećava produktivnost. Opet, moramo početi od čoveka.

Dr Dragana Vujović Đermanović, poslovni mentor

Tekst objavljen u štampanom izdanju magazina “The Srpska Times” na srpskom jeziku.

The Srpska Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here